Puheterapeuttista kuntoutusta lapsille, nuorille ja aikuisille:

- artikulaatiohäiriöt (äännevirheet)
- autismikirjon häiriöt
- kielellinen erityisvaikeus
- mutismi (valikoiva puhumattomuus)
- viivästynyt puheen- ja kielenkehitys
- äänihäiriöt